HTML

megsebzett Holokauszt emlékmű – VAGY/VAGY ezüsttálcán

2014.04.10. 11:34 equally

Mindenkinek hozzá kell szólnia. Mindenki látja a csúsztatásokat a másik („oldal”) állításaiban. Velünk is ezt történt, most épp a Fent és Lent (kedvenc blogunk) követett el egy furán lejtő okfejtést. De miért, de miért, de miért? Az ember nem éri fel ésszel. Csak arra lehet gondolni, hogy akik ilyesmiket írnak, azok eleve támadással vádolják „a másik oldalt”.


sassal_viaskodo.jpgsassal viaskodó ifjú - partizán szobor - hősi emlékmű

A F&L szerzője ilyeneket ír állításokként:

(nagyjából)

 1. „ (...) Láthatóan valami ilyesmit szerettek volna a Kormányváltók törmelékei is elérni”.

 2. „Miféle ostoba elvárás az, hogy nem emlékezhetünk meg (tökmindegy, hogy milyen színű kormány alatt) a német megszállás tényéről?”

 3. „Magyarország ezért 2014-ben még egy nyomorult antifasiszta emlékművet sem állíthat. Ezt csak kiváltságosok tehetik. Például maguk a németek, vagy a zsidók, ...”

 4. „Németország múltjával „leszámolni” csak Németországnak és emlékezetpolitikai szövetségeseinek van joga.”

 5. „Akik ezt megtiltják neki, azok persze arra hivatkoznak ...”

 6. „A megvert establishment-baloldalnak mindenesetre épkézlábabb ötlete is lehetne, legalább az EP választásig kihúzni, mint az antifasiszta harc egy alapvetően antifasiszta emlékmű ellen.”

 

A F&L kép a megtámadott emlékmű tervről valahogy így néz ki:

(interpretáció)

A kormány teszi a dolgát, de a baloldali párttömörülés választási vereséget szenvedett, s így és ezért most ebbe az emlékműbe próbál kapaszkodni, próbál társadalom-szerte ádáz indulatokat szítani.

E kép, mellesleg, totál egybeesik a Fidesz kormány által propagált képpel, és mellesleg, sok értelme nincs, hiszen az un. baloldal nem is álmodhat arról, hogy saját „táborán” túlnyúlva az egész társadalmat maga mellé lenne képes állítani, mármint az ügy mellé.
Sőt, éppenséggel, pont az ellenkezője az igaz, mert hiszen minden egyes perc, amit ebben a csatában eltölteni kényszerül az un. baloldal (baloldali képként azonosítva a Holokauszt zsidó nézőpontból, az áldozat nézőpontjából való interpretációját), csak árt annak az egész helyzetnek, amelynek egyik folyománya ez a kialakult (még nem minősítjük) konfliktus.

Az eleve-megtámadottság illúziója is, természetesen, alapvetően hamis, lévén, hogy az Orbán-Kormány kért ideológiai tűzszünetet a vitában, addig, amíg a választás és a húsvét le nem megy (a Húsvéttal kapcs, persze, volt egy szemét beszólás, amely mindkét vitában álló oldal számára egyaránt fontos ünnepként jelölte meg a Húsvétot, csak a rend kedvéért jegyezzük ezt meg).

Az Orbán-kormány rúgta fel a vita-csendet, s tette ezt úgy, hogy nem is valamiféle új érv-csomagot dobott a piacra, hanem az egész vitát lesöpörve, fű alatt elkezdte folytatni az emlékmű kivitelezését. Láttunk már ilyet. Kossuth Téri fák kivágása, példának okáért. Tudták, hogy törvénytelen kivágni, figyelmeztettük őket, röhögtek rajtunk, és megtették. Most, a bírósági ítélet is minket igazol, akkori fa-védőket – de nem a fákat, mert ők már nem élnek, pedig még több száz évig élhettek volna, ha nem jön közbe a Fidesz.

Kérdés:

Mit csinálsz, ha a társadalom nevében, konszenzust feltételezve olyan emlékművet épít az Orbán-kormány, ami ellen a Holokauszt áldozatai s azok leszármazottjai messzemenőkig tiltakoznak – mondván, hogy őket nem a németek deportálták, nem a németek terrorizálták őket, hanem a magyarok, a magyarok egy része, mondjuk, az akkori többség, az akkori 2/3. Vidéken egy zsidó ember számra a bujkálás, a menekülés a reménytelenségig volt lehetetlen. A zsidóság deportálása után pedig az áldozatok vagyonának újra-elosztása országszerte egy kollektív rítussá emelkedett. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt egyetlen igaz ember sem, hisz' volt, nagyon is – csupáncsak annyit, hogy Magyarország nem volt ártatlan áldozat, mint állam, nem volt ártatlan ugyanúgy, mint az áldozatok, hiszen elkövető volt egy iszonyatos kollektív bűncselekményben.

Mellesleg, a Német megszállás a szövetséges náci állammal, az 1944-es Magyarországgal szemben nem ugyanaz volt, mint Lengyelországgal vagy Franciaországgal szemben, és a kollaboráns kormányokat el szokták ítélni minden körülmények közt. A Horthy kormány kollaboráns és eleve antiszemita kormány volt. Magyarország azonban nem pusztán kollaboráns volt, hanem eleve szövetséges, egy olyan náci elvtárs, amely 1920-tól a zsidóság elleni harcot nyíltan a zászlóra tűzte. A zsidó törvények Magyarországot a nácizmus élvonalával végig szinkronban tartották.

Ezek után hogy kérhetne bárki az akkori Magyarország számára kollektíve helyet a Holokauszt emlékműben – a magyar állam s az akkori társadalmi többség számára, az áldozatok között?

Vagy, ha valaki „a náci német megszállás áldozatainak” akar emléket állítani, azaz, a Horthy korszak és az annak egyenes fejleményeként létrejött német bevonulás, és a Holokauszt áldozatainak, akkor miért akarná a zsidóságot, mint áldozatot ebben az emlékműben nem nevesíteni? S miért akarná a náci szót is kivonni a címből? A náci Németország bevonulása a náci Magyarországra nem fordulatot hozott, hanem kiteljesedést, az addigi 24 év kiteljesedését, mint ismeretes. Ismeretes?

Mi hát a megoldás?

A megoldás az emlékezés, s az, hogy lándzsát törünk, kollektíve az emberiesség oldalán. Németországban volt nácítlanítás. A Német társadalmat, amelynek 25%-a még 1952-ben is jó véleménnyel volt Hitlerről, az összeesküvőket, Stauffenberg-éket pedig árulókként tekintette, nácítlanították. 1952-ben a német társadalom 37%-a úgy volt vele, hogy jobban megvannak a zsidók nélkül. Innen jutott el Németország oda, ahol ma tartanak, egy egységes társadalommá válva, amelyben a nácizmust vita nélkül elítéli a társadalom konszenzusos többsége. Nem kis munka volt ebben, s nem kevés kudarc.
Nálunk, Magyarországon e folyamatok még csak el sem indultak. A késés katasztrofális léptékű. Több évtizedes a lemaradás, organikus fejlődéssel valószínűleg (nyilvánvalóan) behozhatatlan. Csakis katartikus ugrásokkal haladhatunk előre. Ebben azonban minden fél ellenérdekelt: Orbánék ebből élnek, az antiszemitizmus szinonim képeinek extenzív alkalmazásából. A Jobbik: detto, idevéve nemcsak a szinonimákat. Az un. baloldali tömb is abszolút tevékeny résztvevője e polarizációt gerjesztő folyamatoknak, Gyurcsány (+ Gergényi és Demszky) rengeteget tett 2006-ban azért, hogy a szélsőjobb azzá váljon, ami azóta is. Az LMP-t és a 4K-t leszámítva mindenki érdekelt e hasadás tovább hasításában (ezzel együtt, és nem holmi csavar kedvéért, a Schiffer által előadottakat Kálmán Olgával szemben, ideértve az érveit, elítéljük).

Megoldás egyetlenegy van, a kijózanodás. Meg kell értenünk, hogy a politikusok odafent tömény hisztériát küldenek le infúziós csöveinkbe. Ezt minden esetben el kell utasítanunk. Nem utálhatjuk sem Orbánt, sem Tarlóst, sem Rogánt, sem Gyurcsányt, sem Gergényit, de Vona Gábort sem, mert amint felsorakozunk egy gyűlölet-zászló alatt, gyűlölet-katonákká válunk, akik, amint a frontokra vezénylik őket, lőni fognak. Persze, csak védekezésből. Mint mindig.

Van kiút, abszolút van, beszélgess, lásd meg az embert a másikban, lásd meg a szépséget, az emberit. Van kiút, de csak magunkra számíthatunk, együtt, mi, mindannyian. Értsd meg a másikat. Lásd, amit ő lát benned, és meséld el neki, hogy te mit látsz – de soha ne tekintsd a másik oldalt ellenségként, mert ez méreg, nem más, gyilkos méreg, amit szélsebesen ki kell izzadnunk magunkból. Kollektíve.

Visszatérve az emlékműhöz:

 • Miért kellene „antifasiszta” emlékművet állítani Holokauszt-emlékmű helyett?
 • Miért kellene „antifasiszta” emlékművet állítani az egész 1944-es Magyarország számára?
 • Ha valaki „antifasiszta” emlékművet állít, tegye, és írja rá, az antifasiszta ellenállók hősies emlékének – de ne az egész 1944-es náci Magyarország számára.
 • Ha valaki az 1944-ben kisebbségben lévő nem zsidó magyar emberek számára akar emlékművet állítani, akik szenvedtek a náci kormányok alatt, tegye, de csak miután elkészült az emlékmű a Holokauszt áldozatainak emlékére.
 • Ha valaki a magyarországi Zsidó Holokauszt áldozatainak akar emlékművet állítani, az tegye, de ne vegye fel az áldozatok listájára az akkori magyar társadalmat is, ha lehet.
 • Ha valaki relativizálni akar, s 1944-ben is valami olyat próbál kimutatni, ami „az egyik oldalnak” is és „a másik oldal” számára is tragikus, az állítson emlékművet az akkori magyar csendőrség, a feljelentők, s a várost „felkoncoltatik” feliratokkal elárasztó állampolgárok tömegei, s Horthy Miklós, Sztójay Döme, és társaik számára – ha talál rá humánus indokot. Ha azonban ez nem megy, hallgasson. Nincs minden tragédiában egy másik áldozat is, és véletlenül sem igaz, hogy áldozat minden elkövető maga is, ugyanúgy.
 • És végül: nem, nem volt minden állampolgár náci, nem volt mindenki bűnös, nem vett részt mindenki tettleg, s aki nem vett részt, az mentesül az elkövetőket sújtó vádló emlékezetünk súlya alól – de kollektív bűn volt az, ami történt. Nácizmus államhatalmi terror idején. Horthy pedig elsőrendű vádlott, Hitler magyarországi fő szövetségese. Az egyik.

PS: A ma élők 95%-a azok közé tartozhatna, akik abszolút mentesülnek a vádló emlékezet nyomása alól, abszolút itt volna a helyük, mindenkinek, kivéve az egykori elkövetőket. Mindez azonban saját döntés kérdése, s ezért borzasztó, ezért katasztrofális kár, hogy e döntést folyton felkínálja a profitéhes politika, ezüsttálcán. Melyik oldalt választod? Akik elismerik Horthy-t, és úgy vannak vele, hogy mindenki egyformán áldozat volt, nagyjából? Vagy a zsidók, az áldozatok s az áldozatokra emlékezők oldalán találod meg „inkább” a helyed? Melyik oldal a tiéd, amelyik azt mondja, ez csak hisztéria, mert a baloldal elveszítette a választásokat? Vagy az, amely visszautasítja a történelmi emlékezet alantas manipulálását? Sosem volna szabad felkínálni választásra ezt a Vagy/Vagy-ot ... és sosem volna szabad élni e választási „lehetőséggel” ... mert csak 1 db lehetőség van.

★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★  

Szólj hozzá!

Címkék: emlékmű Orbán Horthy Holokauszt Fent és Lent

Jól van, az LMP, a "remény" bejutott a parlamentbe – de mit vár Magyarország az LMP-től?

2014.04.08. 11:30 equally

Magyarország, a magyar társdalom borzasztó állapotban van – lásd a választási eredmények. Egy dühös és elégedetlen (Jobbik) vagy a hatalommal elégedett (Fidesz) társadalmat elnyomni a legkönnyebb feladat. Csak tovább kell erősíteni ezeket a társadalmi folyamatokat, amik ide vezettek. Az MSZP tömb abszolút hajlamos részt venni ebben partnerként, hiszen bár a szélsőjobb ellen „harcolnak”, amit ez a „harc” elér, az a további jobbikos növekedés, a társadalom további polarizációja. Szerencse, hogy ott van az LMP – de mit csinálhat az LMP, illetve mi az, amit elvárunk tőle?

szel_detti.png

 

Az LMP megcsinálta, a magyar társadalom egy része kapcsolt, és bevitte az LMP-t a parlamentbe. Immár saját jogán, akként, ami. Ez már nem 2010, amikor rengetegen szavaztak olyanok is az LMP-re, akik valójában nem más politikát, hanem egy új pártot akartak, amely majd a régiekkel együtt azt csinálja, amit szoktak. Az LMP e átment a tű fokán, megvan a remény, az LMP megkapaszkodott. De mit jelent ez? Mi következik most? Mi fog történni a következő 4 évben?

Az elmúlt 4 év során az LMP bizonyított, hogy következetes, tiszta politikát folytat. Ez rengeteget jelent egy ilyen lepusztulásra ítélt országban, társadalomban. Tényleg megvan a remény, hogy történhet valami. Az LMP új irányról beszél, gondoljuk, irány Norvégia! (Moszkva és Kalifornia helyett).
Mire használja az LMP a lehetőséget, hogy felkértük, vegyen részt a parlamentben?

 

Az LMP rengeteget bizonyított, de sajnos, nemcsak azt, hogy következetes, tiszta politikát folytat, hanem azt is, hogy a politikai tevékenységeinek megvannak a korlátai. Sajnos, megfigyelhettük, hogy az LMP hajlamos a hagyományos pártműködésre: parlamenti munka, kritizálni a kormányt, gyakran sarokba szorítani, remek törvény-javaslatokkal előállni, utána pedig interjúkat adni, bemenni az ATV-be beszélgetésekre, illetve várni azt, hogy a média mit reagál az LMP szerepléseire. Bár nyilvánvaló, hogy az LMP kimeríti mindazt, amit egy parlamenti párt csinál, illetve csinálni képes, észrevehetjük azt is, hogy ez a működés végső fokon kőkemény korlátok közé terelve zajlik.

Az LMP akármit csinál, az egy bombabiztos „forradalom”, egy páncéldobozban lezajló robbanás-sorozat, és nem terjedhet, és nem eszkalálódhat, nem juthat ki a páncéldobozból – ideértve a média nyilvánosságot is. Amikor Kálmán Olgival beszélgetnek, Olgi interpretálja őket, azaz pont a kép, a másfajta kép, a másfajta látásmód az, ami nem juthat át, miközben az MSZP-s, Bajnais politikusok által felvázolt képekre ugyanaz az Olgi abszolút vevő, mert ők mind ugyanazokkal a képekkel dolgoznak.

 

Szél Detti azt mondta:

„Van egy csomó elkeseredett és méltán dühös ember, aki nem tudott politikai otthonra lelni és a napi problémákban sem tudtak számukra megoldásokat adni. Az a kérdés, hogy ki fogja őket megszólítani a következő 4 évben. Ez az a terep, amit én nem szeretnék átadni a Jobbiknak.”

Oké, de megszólítani a dühös embereket ... mit jelent ez a gyakorlatban? A dühös emberek dühe már önmagában reagálás, válasz egy (csomó) problémára. A Jobbik, naná, csak a dühös embereket szólítja meg, aminek egyetlen módja van, csatlakozni hozzájuk a dühükben – és eszkalálni azt (a rájuk jellemző, az őrájuk hatni képes populizmussal – antiszemitizmus, rasszizmus). Ezt csinálja a Fidesz, és persze az MSZP-s pártok is a maguk saját módján.

Orbánék a gyurcsányi 8 év nyomán keletkezett dühön ugrálnak, úgy mutogatva a baloldalra, mint legyőzött ellenségre, akiken most a vendettát végrehajtják. Az MSZP-s pártok ezzel szemben az Orbán kormányzása nyomán és a jobbik térnyerése miatt elkeseredett, felháborodott emberek dühét lovagolják meg. Orbán-gyűlöletet szítva, elvakultságot általában.

Ebben a hárompárti fanatizáló, elvakultságkeltő, düh és elkeseredés generáló kommunikációs tornádóban a kicsi és zöld LMP mire készül? S egyáltalán mire lehet képes?

Hogyan képes az LMP ebben az elvakultságszító kánonban egy új hangot megalapítani, egy új irányt felmutatni, s egy újfajta jövőképpel a zászlója alatt felsorakoztatni egyre több és több embert a magyar társadalomból? Hogyan lehet képes az LMP az ország s a társadalom problémáiról úgy kommunikálni, hogy minden egyes magnyilvánulásuk megvilágosító erejű lehessen, s meggyőző abban a tekintetben, hogy nemcsak Orbán és a Jobbik a gáz, hanem az egész politikai (hatalomgyakorlási) hagyomány, ez az egész hatalmi pártokból álló uralkodóosztály, s az egész rendszer.

Az LMP rengetegszer megvilágította már, hogy amit a Fidesz csinál, az egy egyenesvonalú történésbe illeszkedik, mint aktuális fázis. A Fidesz mutyijai (korrupció tevékenységei) legtöbbször kormányokon és pártokon ívelnek át, s amiért a Fideszt ma elítéljük, azért pár éve még a Gyurcsányékat, az MSZP-t kellett elítélnünk. Az LMP ezt rengetegszer kimutatta – de ez sosem fog átjönni Kálmán Olgán és az ATV képernyőjén. Nem is jött. Nem is jöhetett – ez a koncepció. Az a koncepció az ATV-ben, hogy „az LMP csak vendég, helyesek, de bizalmatlanok vagyunk, plusz ők még nem olyan gyakorlatiasak, mint Mesterházy vagy Bajnai, vagy éppen Karácsony Gergely).

Az LMP ott volt a NAV ellen tüntetve, és Horváthy Csaba (MSZP) odament nyilatkozni a médiának, a színpad mellett, miközben Vágó Gábor épp arról beszélt a színpadon, hogy az MSZP sem szavazta meg a beadványt, hogy ki kell vizsgálni a NAV ügyet (vagy annak az akkor aktuális egyik elemét). Az MSZP megtehette ezt, mert amíg Kálmán Olga hisz nekik, addig mindenki hinni fog – a baloldalon. S amíg a hírtévé és az összes jobboldali médium az MSZP-t utálja, addig mindenki hisz nekik (az MSZP-s pártoknak) – a baloldalon. Ugyanennek a fordítottja is igaz, értelemszerűen a Fideszre meg a Jobbikra, és a ballib médiára.

 

Szóval, mit csinál az LMP? Mit csinálhat? S mit várunk el tőlük?

 E kérdésre egy darab válaszként azt mondanám, az LMP egy rendhagyó párt, hát viselkedjen is úgy, legyen innovatív, s a hónap s az év minden napján folytasson minden szinten társadalmi agitációt, meggyőzést, felvilágosítást. Mutassa meg, hogy működik ez a korrupt rendszer, s hogy hogyan lehet ezt megváltoztatni.

Az LMP-ben éppenséggel megvan ez a potenciál! A korrupció ellen pl. olyan törvénymódosítást adtak be, amely, ha megvalósult volna, az egész rendszer az aljától a tetejéig most átalakulna (azt, hogy közbeszerzés tendereken offshore alvállalkozóval ne indulhasson cég, amit Orbánék arra butítottak, hogy csak a pályázó cég ne legyen offshore, vicces vagy tragikus ez?). Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala detto ilyen törvény lehetne, mert ha ma látnánk, hogy ki kicsoda volt a magyar rendszerváltás történetében, s az azt követő privatizációkban, illetve azóta is, akkor itt ma olyan szintű társadalmi megdöbbenés menne végbe, hogy az emberek az Őszödi Beszéd dühének 10x-ével lennének felháborodva, s többet Fideszre, MSZP-re nem nagyon szavaznának, valószínűleg.

Az LMP a törvényről törvényre történő rendszerváltoztatás pártja, de erőt a kormánnyal, s a többi két párttal, plusz a társadalomban ezerrel zajló és gerjesztett kártékony folyamatokkal szemben, csak a társadalomra, s a társadalmi párbeszédre támaszkodva képes kifejteni. Csakis az általa generált társadalmi párbeszédre támaszkodva LEHET képes kifejteni! Várjuk hát az új irányhoz tartozó új stratégiát! És irány Norvégia!

★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★  

Szólj hozzá!

Címkék: választás kormány 2014 lehet más LMP Norvégia Szél Detti

LMP kampányzáró – Róna Péter, Szél Detti és Schiffer beszédeiről

2014.04.04. 18:40 equally

Fura érzés az, ami most történik. Hihetetlen és valószínűtlen, de mégis itt van ... valami a levegőben, és teljesen jól kivehetően történik. Olyan ez, mint az igazság egy nagy pillanata, amikor mindenki hirtelen kijózanodik, és egyszerre annak lát valamit, ami – a valóságot, a politikát, az elmúlt 25 évet, 1990-től napjainkig, ma, péntek délutánig.

 

lmp-kamp.jpgfoto: LMP.hu

Fura érzés, ami napok óta zajlik, emberek egymás tekintetét keresik az utcán, biciklizve vagy gyalog, egymás szemébe akarnak – akarunk nézni ... valahogy ... valamiért. Megerősítést várunk, s közben szimpátiát küldünk ki mindenki felé. Mosolyt, egy olyan tekintetet, amely azt jelzi a másik felé, hogy én is ... én is abban élek, amiben te, és értelek. Valami ilyesmi.

 

Ez az egész politika valahogy onnan indul, hogy van Gyurcsány, van Orbán, van Őszöd, ja, van rendszerváltás, meg egy csomó olyan fogalom, amiről megvan, hogy kb. mit gondolunk – egyik és másik oldalon. Ezek az oldalak pont így jöttek létre, ma már világos, hogy legyen választási lehetőség, láthatod így, és láthatod ellenkezőképpen. Up to you. Sajttal, vagy sajt nélkül kéred a saját nyomorod?

 

Tegnap este, mintha huszonévesek lettünk volna, 4-en beszélgettünk a Kino-ban, aznap, ott és akkor ismerkedtünk össze – egy LMP fórum után. Rengeteg dologról beszéltünk, amikről, később leesett, alig volt alkalmunk beszélni az elmúlt 25 év során. S miközben beszéltünk, a kép a fejünkben kezdett átrajzolódni, simán, csak úgy, mintha magától állna össze. Eszméletlen élmény volt. Mintha kb. a berlini fal omlott volna épp le, sőt, mint annak az elősejtelme – hogy tényleg lehetséges, és rögtön bekövetkezik az, ami korábban lehetetlennek tűnt.

 

Ma délután, az LMP kampányzáróján különös volt látni azt a színpadot, ott, azokkal az emberekkel. S különös volt érezni a melletted ülők jelenlétét a nézőtéren, mert ott mindenki ugyanabban gondolkodott, ugyanabba a vízióba kapaszkodott. Ez az egész jelenet kinézhetett volna úgy is, hogy „lám, még egy párt, náluk nem a piros és nem a narancssárga a háttérszín, hanem a zöld, de ők is csak egy párt, pulpitussal” – kinézhetett volna így is, de tök más volt. Az egész. Díszletek helyett valami valóság.

 

Róna Péter, a maga fantasztikus stílusában, amellyel a megismerésvágytól hajtott elméknek szépen sorban tölti be a képeket az egyetemen, finoman magyarázva, nehogy elsiesse – előadta, hogy mi a nagy szimmetria tárgya. Felvezette, hogy ami az elmúlt 25 évben történt, az egy egyenesvonalú történet (elnézést az egyszerűsítő interpretációért), amit a társadalom úgy élt meg, mintha a jó és a rossz seregei csaptak volna össze, rendszeresen, miközben a valóság úgy alakult, hogy a két oldal, ki-ki a maga sajátosságait domborítva – lásd Orbánéknak nincs szükségük demokráciára, míg a másik „tömörülés” az általuk ellenőrzött fékekben és ellensúlyokban utazik – egymást váltogatva uralkodott, lényegét tekintve ugyanúgy. Miközben számukra az üzlet virágzott, Magyarország folyamatosan csúszott lefelé a lejtőn (itt számos brutális adatot említett fel). Ha minden így megy tovább, mondta, akkor 8 év múlva az EU legszegényebb országa leszünk. Ha ezeken múlik, akik 25 éve egymással szimbiózisban játszanak, és gazdagodnak, akkor 8 év múlva ez vár ránk, Bulgáriával holtversenyben maximum.

 

Róna Péter elküldte Orbán miniszterelnök urat, mondván, mit képzelnek, hogy 2%-nyi növekedést ígérnek, amikor a fejlett világ többi országa 3% feletti növekedéssel számol, az USA 3,7% -kal, például. Hogy merik ezt valamiféle perspektívaként felmutatni? Hogy merik Magyarországnak azt a jövőt szánni, hogy a magyarok mások szellemi termékét szereljék itt össze fillérekért? Azt mondta, Kínában egy iphone-t 36 dollárért készítenek el, és 400-ért adják el nyugaton. Miért a kínai 36 dolláros nívót állítják be nekünk, miért ezt a sorsot róják ki a magyar társadalomra, s miért nem a 364 dollárosat?

Schiffer pedig később elküldte Bajnait, aki kb. azzal vádolta az LMP-t, hogy a saját eszméiket fontosabbnak tartják az ország sorsánál, Schiffer azt mondta, „Gordon, az LMP fontosabban tartja az elveit, mint a Ti érdeketeket” (egy régi „meccs”, egy régi háború aktuális fázisa ez).

 

Róna Péter azt mondta, a politika színpadán a nívótlanság uralkodik, mögöttük s felettük pedig, az oligarchák részéről, a telhetetlen kapzsiság. Azt mondta, azt akarja, hogy az értelmes, dolgos, becsületes magyar emberek hadd tudjanak méltó életet élni idehaza, mert a magyarok mind ilyenek. A magyar nép a tehetségéről híres, és nem szabad őket, minket, összeszerelő segédmunkásokká degradálni, akinek az olcsó munkaerejével a Szaúd-Arábiaiaknak eldicsekedhet Orbán (úgy, hogy mellette, a delegációban ott van egy korábbi gazdasági miniszter is, Kóka János, hívta fel erre később Schiffer András a figyelmet az ő beszédében, s Kókának Szijjártó szerzett diplomata útlevelet, s Kóka épp egy Gyurcsány-cég képviseletében járt ott, kint, Orbán delegációjában).

Mert a magyarok tehetségesek és becsületesek, és szeretnek dolgozni – mondta Róna Péter.

 

 

Szél Detti – az új magyar politikusnő prototípusa ... szó szerint a következőket mondta (egyebek közt):

 

Ne higgyenek azoknak, kedves barátaim,
akik azt mondják, hogy most
befogott orral kell szavazni!
Itt a tavasz! Miért fognánk be az orrunkat?
Vegyünk egy mély levegőt, menjünk be a
szavazófülkébe, és ikszeljük be a Lehet Más a politikát!
Mi pedig be fogjuk vinni a friss levegőt a magyar parlamentbe.

Valaki egyszer azt mondta, hogy hallgass a szívedre,
én azt mondom, hogy higgy a szemednek – ez az, aminek látszik!
Hallgass az érvekre, amiket 4 éve folyamatosan mondunk nektek.
Bízz az országodban, és menj el szavazni!

Minden szavazat, amit a régi erőkre pazarolsz,
még mélyebbre löki ezt az országot a lejtőn,
ahova ezek az erők taszították.
(...)
Szavazz ránk, ha eleged van, mert mi is
csak veled együtt vagyunk elegen,
találkozunk április hatodikán,
adj nekünk egy esélyt, hogy ott legyünk,
adj ennek az országnak egy esélyt,
találkozunk április hatodikán, és utána
minden egyes nap.

Schiffer arról beszélt, hogy mit nyer az ország, a magyar társdalom egy erős LMP-vel, s hogy ez a következő 4 év annak bevezetése lesz, hogy Magyarország irányt vált, és elindul felfelé a lejtőn. Meggyőző volt – mindenki számára, aki ott volt. De vajon mi a helyzet másokkal?

A millenáris tereiből az út kifelé nem járt ugrásokkal, nem járt kijózanodással. Sőt, végül, az utcára és a totális napfényre kiérve (oké, borult idő volt és van még mindig, sőt, már sötétedik) az volt az érzésünk, hogy ... vannak megkerülhetetlen igazságok, s hogy a valóságot nem lehet állandóan erőszakosan magyarázni. Az erőszak és az erőszakosság végül mindig felsül. Az LMP egy jó ügy valódi képviselete. Óriási dolognak lehetünk tanúi április hatodikán este ... szó szerint egy új korszak kezdetének ...

 

 

 

 

★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★  

Szólj hozzá!

Címkék: millenáris kampányzáró LMP Schiffer Róna Péter Szél Detti

a HAHA kész van - re: "ér otthon maradni" - a HAHA a választási szabadság, a részvétel ellen mozgósít

2014.04.02. 10:50 equally

a HAHA eléggé durván érvelt ... a választás jogával való élés, a részvételi demokrácia ellen

 

A HAHA megszólalt. Megtörte a csendet – vagy inkább csatlakozott a hangzavarhoz? További zavart keltve? Ahelyett, hogy a diskurzust, az értelmes közös gondolkodást katalizálná? Amit a HAHA most művelt, az 3 ponton megengedhetetlen ... a HAHA által (is) képviselt eszmékkel való ütközés miatt ..

 

LSD: "ér otthon maradni",  "miért szavazz érvénytelenül"

haha.jpg

 

#1

A HAHA nem lehet MSZP, nem lehet JOBBIK vagy FIDESZ – nem lehet egy olyan szervezet, amelyik megmondja, hogy mit kell gondolni, hogy mi a hivatalos gondolat, viselkedés, viszonyulás. Ezt megszegte.


Amikor a HAHA azt propagálja, hogy lázadni trendi – oké. Amikor azt, hogy a fiatalok kell, hogy lázadjanak – oké (sőt, gyönyörű). Amikor azt propagálja, hogy ez a kormány óriási károkat okoz, és hogy ezt nem nézhetjük tétlenül – oké, sőt.

Fontos azonban látni, hogy mindezek közben a HAHA feltételezi mindenkiről, hogy autonóm, szabad gondolkodó, s világossá teszi az eszméket, elveket, amelyek alapján a kormánnyal vagy az egész rendszerrel ütközik.

Itt, ebben a ... manifesztóban NEM ... Itt a tömegszellem jegyében, a trendiség meghatározásának kiváltságával visszaélve azt mondja, ér otthon maradni. Ehhez a viselkedés mintához az ember nem úgy csatlakozik, hogy gondolkodik, és aktivitás mezejére lép, hanem ellenkezőleg, feladja mindezt.

S ez ronda dolog ...

 

#2

A HAHA szembemegy a részvételiséggel, a részvételi demokráciával. Kell-e mondani, hogy ha van egy párt, amelyikben 3 ember van, de számodra fontos, ha van egy képviselő, akinek a pro-society üzemmódjáról meggyőződtél, fontos, hogy támogasd – akkor is ha tudod, hogy nem ő lesz a következő miniszterelnök? Kell-e mondani, hogy a választás nem totó, és hogy mindenkinek a maga helyén kell kiállnia, ahelyett, hogy feladná, mondván, úgy is az lesz, amit a tömeg akar?

A HAHA eredeti szellemével összhangban az ember akkor is elmegy szavazni, ha tudja, hogy kisebbségi vélemény az övé. PONT. Persze, ez nem a HAHA szelleme – ez a szellemi és etikai integritás hagyománya.

Mit csináljanak az Egri nők? A törökök eléggé sokan vannak, a statisztika az ő oldalukon, abszolút. Meg amúgy is, mi értelme? Miért megy el valaki szavazni, ha nem csaphatja szavazatával arcon az éppen uralkodó korrupt pártot, az egyiket a két „család”, a két corporation közül?

A részvétel lényege, hogy az ember önmagáért szavaz, bízva a rendszerben (a demokrácia rendszerében). Önmagáért – illetőleg a közösségért. Nemszavazásra buzdítani álnokság. Az emberek lumpen szintre degradálása. Minden értelmes ember ez ellen küzd.#3

A HAHA megpróbálta elintézni az LMP-t. Nem kis durvulás ez, ha belegondoltok. Éveken át politizál a HAHA (igen, politizál), és itt a végén, a választási ciklus végén hirtelen színt vall, és elhelyezi az LMP-t. Pontosan ott és oda, ahova az MSZP vagy a Magya Liberális Párt (MLP), vagy a MILLA vagy TGM tenné, vagy Bajnai vagy a PM.Van értelme vagy az LMP-re vagy a Jobbikra szavazni? Ez minden, ennyire tartja említésre méltónak az LMP-t a HAHA, egy olyan propaganda, mások választási döntését nyíltan befolyásoló „mozgósító” (paralizáló) szövegben, amely ELVILEG arra a problémára keres választ, hogy az egyik oldal és a másik oldal egymással virulens szimbiózisban uralkodik – lásd:

„Azt akarom, hogy hosszú távon eltakarodjon a Fidesz, és ezt úgy látom megvalósíthatónak, ha nem támogatom se az MSZP-t, se semmi olyat, ami alapvető szimbiózisban él a jelenlegi kormánnyal.”

Az LMP hogy marad ki ebből a képből? Mi tette az LMP-t olyan párttá, amelyik a két korrupt és antidemokratikus uralkodói oldal harca közben FEL SEM MERÜL tiszta harmadik erőként? 4 év kőkemény parlamenti munkája után, hogyan kerül oda egy civil mozgalom, hogy úgy csináljon, mintha az LMP nem is létezne? Vagy mintha része lenne ennek a korrupt szimbiózisnak?

Ha valaki Fodor Gábort vagy Bajnait akarja leírni – tessék! Ha valaki a Jobbikot – tessék! Mindegyikre vannak tiszta és racionális érvek. Ha valakik olyat TETTEK, ami elítélendő, ha valakik szembementek olyan eszmékkel, intézményekkel amelyeket tisztelünk, tessék, ítéljük el őket! De az LMP 4 év konzisztens munkája, erőkifejtése során nem hinném, hogy kiérdemelte volna, hogy egy kalap alá vonják akár Bajnaiékkal, akár a Jobbikkal. És nem azt mondom, hogy „még tiszta párt” – azt mondom, már 4 évet bizonyított, hogy tiszta. Egy bejáratott párt. Amely mellesleg a részvételi demokrácia eszméjét elsőként tűzte zászlójára ... Az LMP-s aktivisták az embereket arra agitálják ma is: „menjen el szavazni!” (Tudom, tegnap én magam, is ilyen aktivista voltam – és boldogan vállalom, naná!, és ha valaki azt mondja, ez ugyanaz, mint a DK vagy Bajnai aktivistájának lenni, nos, nem, nem ugyanaz, maradjunk ennyiben, illetve legyen ez egy MÁSIK vita tárgya)A HAHA pontosan úgy írta le az LMP-t, mint az ATV vagy a NOL (akik az MSZP-családnak dolgoznak, értelemszerűen, mármint egzisztenciális logika alapján úgy). Leírta azt a pártot (+ egy szintre hozta azt a szélsőjobbos, ~neonáci párttal), amelyik felvállalja a társadalom képviseletét, az elmúlt 25 évben példa nélkül való módon, az egész politikának,a hatalomért folytatott harc hagyományának hadat üzenve. Nem volt szép ...PS:

A HAHA-ról gondolhatjuk most azt, hogy mindig érezhető volt, hogy a hatalom különböző szálakon, keresztül emberi szálakon keresztül próbál utat törni a HAHA control room-ba, s most gondolhatnánk, lám, a HAHA is felsorakozott a ballib vagy a jobboldali tömb szimbiotikus érdekét képviselve. Gondolhatnánk ezt – de javaslom, ne tegyük. Becsüljük meg a HAHÁt, és a rengeteg szép és nagyszerű pillanat alapján ítéljük meg, s ne a mentén, hogy most egyszer a hatalom egy pillanatra zavart idézett elő a működésében. A HAHA-t a hatalommal szembeni harc miatt becsüljük meg – s ne írjuk le őket picit sem amiatt, hogy egyszer, egy pillanatra a hatalom utat tört a control room-ba. A HAHA az egyik legjobb dolog, ami a magyar társadalommal történt, a KIHA idevéve. Szóval, becsüljük meg, javaslom – és kedves HAHA prominensek, javaslom Ti is becsüljétek meg magatokat, s azt, amit képviseltek.

★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★   ★  

Szólj hozzá! · 1 trackback

Címkék: MSZP LMP Fidesz Választás HAHA HAllgatói Hálózat